Inhoudsopgave Gebruiksvoorwaarden NOMAXX Media Sites

 1. Toepasselijkheid
  • Overzicht van de toepasselijkheid van de Gebruiksvoorwaarden
 2. Aansprakelijkheid
  • Verantwoordelijkheden en beperkingen van aansprakelijkheid van NOMAXX
 3. Toegang tot en Gebruik van Onze Website en Apps
  • Richtlijnen voor toegang en gebruik van NOMAXX websites en apps
 4. Links naar Andere Websites
  • Beleid met betrekking tot externe links en websites van derden
 5. Intellectuele Eigendomsrechten
  • Informatie over eigendomsrechten op content en materialen van NOMAXX
 6. NOMAXX Media Gebruikersaccount
  • Voorwaarden en richtlijnen voor het gebruik van een NOMAXX Media Gebruikersaccount
 7. Gedragsregels bij het Plaatsen van Content
  • Richtlijnen voor gebruikersinteractie en het plaatsen van content
 8. Specifieke Secties voor Media Merken
 9. Overige Informatie
 10. Contact en Feedback
 11. Slotbepaling
  • Juridische slotbepalingen, waaronder toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Toepasselijkheid

Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle interacties en activiteiten op de websites en apps van NOMAXX en haar gelieerde merken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van onze digitale inhoud, diensten, functies en tools die beschikbaar zijn op onze platforms.

Het is belangrijk dat u deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig controleert om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van onze websites en apps na dergelijke wijzigingen houdt acceptatie van de nieuwe voorwaarden in.

2. Aansprakelijkheid

NOMAXX streeft naar het verstrekken van accurate, volledige en actuele informatie via haar websites en apps. Echter, wij kunnen niet garanderen dat alle informatie altijd correct, volledig of up-to-date is.

Wij adviseren gebruikers om alle informatie die zij verkrijgen via onze websites en apps zelf te verifiëren voordat zij hierop vertrouwen. Daarnaast raden wij aan om bij vragen of twijfels contact op te nemen met een deskundige voor professioneel advies.

3. De Toegang tot en het Gebruik van Onze Website en Apps

Recht op Gebruik

U heeft het recht om onze websites en apps te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dit houdt in dat u toegang heeft tot de content, kunt deelnemen aan interactieve functies en gebruik kunt maken van de diensten die beschikbaar zijn gesteld op onze platforms.

Beperkingen in Gebruik

Gebruik van Content

Beperkingen in Toegang

NOMAXX behoudt zich het recht voor om uw toegang tot onze websites en apps te beperken of te beëindigen als u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden of als uw gebruik van onze diensten op enige wijze schadelijk is of kan zijn voor NOMAXX, andere gebruikers, of derden.

3. De Toegang tot en het Gebruik van Onze Website en Apps

Recht op Gebruik

U heeft het recht om onze websites en apps te gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden. Dit houdt in dat u toegang heeft tot de content, kunt deelnemen aan interactieve functies en gebruik kunt maken van de diensten die beschikbaar zijn gesteld op onze platforms.

Beperkingen in Gebruik

Gebruik van Content

Beperkingen in Toegang

NOMAXX behoudt zich het recht voor om uw toegang tot onze websites en apps te beperken of te beëindigen als u zich niet houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden of als uw gebruik van onze diensten op enige wijze schadelijk is of kan zijn voor NOMAXX, andere gebruikers, of derden.

Onze websites en apps kunnen links bevatten naar externe websites, die niet onder beheer staan van NOMAXX. Deze links worden enkel voor uw gemak aangeboden en moeten niet worden opgevat als een goedkeuring door NOMAXX van de inhoud op die derde websites.

Geen Aansprakelijkheid voor Externe Websites

Zorgvuldigheid en Beoordeling

Wijzigingen en Updates

Door gebruik te maken van onze websites en apps, erkent u en gaat u ermee akkoord dat NOMAXX niet verantwoordelijk is voor de beschikbaarheid van dergelijke externe sites en geen verantwoordelijkheid draagt voor de inhoud, advertenties, producten of andere materialen op of beschikbaar van dergelijke sites of bronnen.

5. Intellectuele Eigendomsrechten

Bescherming van Eigendomsrechten

De inhoud en opmaak van de websites en apps van NOMAXX, waaronder maar niet beperkt tot teksten, foto’s, grafisch materiaal, logo’s, iconen, geluiden, muziek, video’s, software, databanken en andere intellectuele eigendomsrechten, zijn beschermd door nationale en internationale wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht en andere eigendomsrechten. Deze rechten behoren toe aan NOMAXX of haar licentiegevers.

Gebruiksbeperkingen

Respect voor de Rechten van Derden

Gebruik van Merken

6. NOMAXX Media Gebruikersaccount

Aanmaken en Gebruik van een NOMAXX Media Gebruikersaccount

Het gebruik van bepaalde functies op onze websites en apps vereist het aanmaken van een ‘NOMAXX Media Gebruikersaccount’. Dit account is bedoeld om uw ervaring op onze platforms te personaliseren en toegang te geven tot exclusieve inhoud.

Persoonlijke Verantwoordelijkheid

Gebruiksbeperkingen

Accountbeheer

NOMAXX kan een gebruikersaccount tijdelijk of definitief blokkeren of verwijderen indien deze in strijd is met onze voorwaarden, of bij gedrag dat schadelijk is voor ons of anderen.

Automatisch Inloggen

Het gebruik van het NOMAXX Media Gebruikersaccount betekent dat u instemt met de specifieke voorwaarden en richtlijnen voor dit account.

7. Gedragsregels bij het Plaatsen van Content

Bij NOMAXX waarderen we interactie en betrokkenheid van onze gebruikers. Wanneer u content plaatst op onze websites of apps, zoals reacties, beoordelingen, afbeeldingen of video’s, vragen we u de volgende gedragsregels in acht te nemen:

Wees Respectvol en Constructief

Geen Inbreuk op Rechten van Derden

Verbod op Illegale en Ongepaste Content

Moderatie en Handhaving

Door content te plaatsen op onze platforms, gaat u akkoord met deze gedragsregels en erkent u dat uw bijdragen in overeenstemming moeten zijn met deze richtlijnen en onze algemene Gebruiksvoorwaarden.

8. Specifieke Secties voor Media Merken

NOMAXX beheert een scala aan diverse media merken, elk met hun eigen unieke content, karakter en doelgroep. Hoewel deze Gebruiksvoorwaarden overkoepelend gelden voor alle NOMAXX-merken en platforms, zijn er specifieke aspecten of richtlijnen die uniek kunnen zijn voor bepaalde merken.

Toepassing op Diverse NOMAXX Merken

Overzicht en Links naar Merken

Afstemming en Consistentie

Het is belangrijk om bewust te zijn van de mogelijke variaties in de voorwaarden tussen verschillende NOMAXX merken en om deze in overweging te nemen bij het gebruik van onze diverse websites en apps.

9. Overige Informatie

Naast deze Gebruiksvoorwaarden hanteert NOMAXX ook een Privacybeleid en een Cookie Statement. Deze documenten bieden aanvullende informatie en zijn essentieel voor uw volledige begrip van hoe wij met uw gegevens en uw interactie met onze diensten omgaan.

Privacybeleid

Cookie Statement

Contact en Feedback

Deze documenten, samen met de Gebruiksvoorwaarden, vormen de basis van onze interactie met u en zijn bedoeld om een helder en transparant kader te bieden voor het gebruik van onze diensten.

10. Contact en Feedback

Contactinformatie

Bij NOMAXX hechten we veel waarde aan open communicatie met onze gebruikers. Voor vragen, opmerkingen of feedback met betrekking tot onze diensten, onze websites, apps, of deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact met ons opnemen:

Feedback Proces

Ondersteuning bij Problemen

Deze contactinformatie kan worden gebruikt voor alle zaken die verband houden met NOMAXX en haar diensten. Wij zetten ons in om een tijdige en adequate reactie te geven op al uw vragen en opmerkingen.

11. Slotbepaling

Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechter

Heelheid van Overeenkomst

Wijzigingen en Updates

Door gebruik te blijven maken van onze websites en apps, bevestigt u dat u gebonden bent aan de huidige versie van deze Gebruiksvoorwaarden.

Laatste wijziging Gebruiksvoorwaarden: 14 November 2023